بازدید و حضور دکتر روستاآزاد از موسسه مبانی و مدل های اقتصاد بومی

دکتر روستاآزاد عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در راستای ارتقای سطح همکاری موسسات و نهادهای مشابه، عصر امروز از مؤسسه مبانی و مدل های اقتصاد بومی دیدار کردند.


میلاد لطفی
1396/5/2
تعداد بازدید:

مورخه ی یکشنبه 1/4/96 آقای دکتر روستاآزاد ریاست پیشین دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی این دانشگاه از مؤسسه پژوهشی مبانی و مدل های اقتصاد بومی بازدید به عمل آوردند. در این نشست دکتر سید مهدی زریباف ، مدیر موسسه ، به شرح مختصری از سوابق پژوهشگران، اهداف، موقعیت های موجود در موسسه، وضعیت فعلی و نهایتا چشم انداز مؤسسه پرداختند.

پس از معرفی اجمالی، دکتر روستاآزاد به بررسی و مطالعه ی بخشی از فعالیت های پژوهشی و نیز پروژه های تکمیل شده پرداختند. در ادامه ایشان با حضور در سالن جلسات به طرح مباحثی چند از قبیل تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد کشور، معیشت مردم، مدیریت و برنامه ریزی برای ارتفاع معضلات موجود اشاره داشتند.

ایشان اظهار داشتند: «با تعامل و همکاری مشترک این قبیل موسّسات و نهادهای پژوهشی می‌توان شاهد بهبود در وضعیت جامعه بود».

این جلسه با تبادل مباحثی بین اعضای شورای مرکز و طرح چالش‌های موجود در حوزه ی کلان اقتصادی و مدیریتی کشور ادامه یافت در نهایت دکتر روستاآزاد با قول همکاری و مساعدت در پیشبرد اهداف مؤسسه پس از برگزاری نماز مغرب و عشاء به بازدید خود خاتمه دادند.


مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.