گزارش افتتاحیه و برگزاری اولین هفته دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی

گزارش افتتاحیه و برگزاری اولین هفته دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی


1396/11/30
تعداد بازدید:

افتتاحیه دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی روز پنج شنبه 26 بهمن ماه 1396 در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات مبانی و مدل های اقتصادی بومی برگزار گردید. در این مراسم در ابتدا، دکتر سید مهدی زریباف، مدیر مرکز تحقیقات به اهداف مرکز و ابعاد و مسائل نظام حکمرانی پرداختند و بیان کردند "در این دوره به دنبال "تغییر" هستیم که در مورد چگونگی، ساحت و رویکرد تغییر باید گفت: تغییر در نگرش ها از طریق الگو و عدالت خواهد بود." سپس دکتر نعمتی مسئول گروه اقتصاد ایران مرکز و همچنین مسئول محور نظام حکمرانی انفال، نفت، انرژی و ثروت‌های طبیعی در دوره، در مورد سیستم عامل حلّ مسئله و فقه تعاملات اجتماعی سخنرانی نمودند. پس از پخش کلیپی در مورد دوره اول آموزشی، دکتر مهدی موحدی بکنظر مسئول دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی توضیح دادند که تأکید دوره بر "حل مسأله در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" خواهد بود. این دوره، مروری بر پیشنهادهای عملیاتی بدیع و بدیل در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رویکرد اقتصاد مقاومتی ناظر به حل مسائل و بحران‌های اقتصادی کشور خواهد بود؛ پیشنهادهایی که از سوی نظریه‌پردازان و کارشناسان مطرح کشور برای حل مسائل اساسی در چهار عنوان درس زیر ارائه خواهد شد:

 • نظام حکمرانی پولی و بانکی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • نظام حکمرانی انفال، نفت، انرژی و ثروت‌های طبیعی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • نظام حکمرانی دولت-بازار-مردم در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • نظام حکمرانی علم و فناوری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

در ادامه دکتر حسین زندی مدیر پژوهش مرکز تحقیقات و مسئول محور نظام حکمرانی پولی و بانکی در این دوره، با توضیح در خصوص اهداف مرکز تحقیقات، توضیح دادند که تمرکز اصلی مرکز در حوزه اقتصاد اسلامی بر سه سطح از مخاطبین یعنی دانشگاهیان، حاکمیت و سیاست‌گذاران و مردم است. سپس به منظور تبیین ضرورت ایجاد تغییر در بینش‌های اقتصادی، به عنوان نمونه به نهادهای پول و بانک و ضرورت بازشناسی این مفاهیم پرداختند. همچنین دکتر علی اکبر ناسخیان پژوهشگر مرکز تحقیقات و از استادان دوره قبل نیز بر ضرورت بازگشت به اندوخته‌های علمی بومی و سنت ایرانی اسلامی برای رسیدن به الگوی تغییر تأکید کردند. همچنین فقدان نگاه‌ها و مطالعات تاریخی در حوزه نهادهای اقتصادی و ساختار جوامع را از ضعف‌های موجود در نظام آموزشی و پژوهشی دانستند که باید مورد بازبینی قرار بگیرد.

اولین کارگاه علمی نظام حکمرانی پولی و بانکی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

اولین کارگاه علمی نظام حکمرانی پولی و بانکی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوبت عصر با حضور دانش پژوهان دوره در دو نشست برگزار شد. در ابتدا دکتر سید مهدی حسینی دولت آبادی، ترتیبات خلق پول در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تبیین کردند و پس از آن دکتر نعمتی و دکتر زندی به نقد و واکاوی این دیدگاه و سوالات دانش پژوهان پرداختند.

سرفصل های ترتیبات خلق پول در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / دکتر سید مهدی حسینی دولت آبادی

 • تاریخچه ورود بانک به ایران از زمان ناصرالدین شاه
 • مقدماتی درباره نظام پولی
 • ابهام در تعریف پول و تبیین ماهیت آن
 • پول مدرن به عنوان بدهی (IOU)
 • چگونگی خلق پول مدرن در نظام پولی مبتنی بر ذخیره جزئی
 • آسیب شناسی نظام پولی مبتنی بر ذخیره جزئی
 • نظام های پولی ممکن
 • ترتیبات خلق پول در چارچوب آموزه های اسلامی
 • تحلیل کیفیت و چگونگی خلق پول
 • ترتیبات خلق پول پیشنهادی
 • مکانیسم خلق پول
 • سیاست پولی
 • نرخ ذخیره قانونی
 • توسعه مالی

برنامه هفته آینده 3 اسفند 1396

نوبت صبح: بحران زایی خلق پول درونزا و الگوی بانکی بدیل در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی توسط دکتر حسین درودیان

نوبت عصر: ارائۀ نظام بانکی بدیل برای بانکداری ذخیره جزئی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط دکتر رسول بخشی 

برای شرکت در دوره ثبت‌نام کنید. 

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.