برگزاری هفته سوم اولین دوره آموزشی مبانی و مدل های اقتصادی

هفته سوم اولین دوره آموزشی مبانی و مدل های اقتصادی با حضور اساتید و دانش پژوهان در 5 کارگاه علمی پنجشنبه 25 آبان ماه 1396 در سالن اجتماعات مرکز پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی بومی برگزار گردید در ادامه سرفصل های ارائه شده می آید:


1396/9/1
تعداد بازدید:

هفته سوم اولین دوره آموزشی مبانی و مدل های اقتصادی با حضور اساتید و دانش پژوهان در 5 کارگاه علمی پنجشنبه 25 آبان ماه 1396 در سالن اجتماعات مرکز پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی بومی برگزار گردید در ادامه سرفصل های ارائه شده می آید:

سرفصل های جلسه اول جریان شناسی اقتصاد سیاسی به مثابه روش تحلیل اقتصادی/ دکتر احسان خاندوزی

تاریخچه شکل گیری اقتصاد سیاسی
اقتصاد سیاسی به مثابه روش
وجود منافع متعارض بین فعالان اقتصادی و تاثیر بر نظام تصمیم گیری سیاسی
ذی نفعان اقتصادی و بازی سیاسی
تحلیل اقتصاد سیاسی کشورها
نقش اقتصاد سیاسی در نظام تصمیم گیری ایران
لزوم توجه به پیوست اقتصاد سیاسی و برنامه بلند مدت اصلاح در اقتصاد یران

سرفصل های کارگاه دوم جایگاه فایده گرایی در اقتصاد اسلامی متعارف و نقدی بر آن / دکتر موحدی

جایگاه فایده‏گرایی/مطلوبیت‏گرایی/لذت‏گرایی در علم اقتصاد متعارف
تجلی فایده‏گرایی/مطلوبیت‏گرایی/لذت‏گرایی در اقتصاد اسلامی متعارف
تبیینی از فایده‏گرایی دوساحته (دنیوی-اخروی) در اقتصاد اسلامی متعارف
مروری بر انتقادات وارد بر ابتنای اقتصاد اسلامی بر نظریه اخلاقی فایده‏گرایی دوساحته
تعریف نظریه اخلاقی مختار: تکلیف‏گرایی دینی
سؤالات کلیدی پرداخته شده در کارگاه علمی
اگر فایده‏گرایی، بنیان اخلاقی انسان اقتصاد متعارف باشد، آیا فایده‏گرایی دوساحته می‏تواند مبنای اخلاقی انسان اقتصاد اسلامی باشد؟
اقتصاد اسلامی باید متکی به کدام نظریه اخلاقی باشد؟

سرفصل های کارگاه سوم مواجهه هایک با عدالت اجتماعی و نقدی بر آن / دکتر رضائی

جامعه کبیر (Great) در مقابل جامعه طراحی شده
نقد توجیهات فایده گرایانه
عقل گرایی سازنده (ناظر به طراحی)
دلیل پیگیری عدالت اجتماعی از جانب افراد
بررسی نظر هایک در باب عدالت و نظم خودانگیخته
معرفی منابعی برای مطالعات بیشتر
سؤالات کلیدی پرداخته شده در کارگاه علمی
ایده اصلی هایک در باب عدالت اجتماعی و نظم خودانگیخته چیست؟
چه انتقاداتی بر ایده هایک در باب عدالت وارد است؟

سرفصل های کارگاه چهارم نقد و بررسی اقتصاد سیاسی مارکس / دکتر ناسخیان

مفاهیم بنیادین در معرفت شناسی مارکسیسم
مسائل، شرایط تاریخی و انگاره ها در اقتصاد مارکسیسم
مروری بر کتاب سرمایه مارکس و قرائت متن هایی از آن
تبیین از خود بیگانگی؛ هگل و شرایط اجتماعی قرن 19
تبیین آزادی و خودآگاهی در اندیشه مارکس و فوئرباخ و هگل
تئوری استثمار و همدردی با کارگران مارکس
تضاد و دیالکتیک ماده گرا
اصالت کار در تئوری ارزش و مسئله کار لازم
تبیین مفهوم ارزش اضافی نسبی مارکس
جامعه شناسی شناخت
مکاتب مرتبط و متاثر از جامعه شناسی معرفت مارکسیسم
 مانهایم، شلر (مکتب آلمان)
 دورکیم (مکتب فرانسه)
 پیرس، جیمز، دیویی، وبلن و مید (مکتب پراگماتیسم امریکا)

سؤالات کلیدی پرداخته شده در کارگاه علمی

مارکس در چه شرایط تاریخی و اجتماعی نظریه خود را ارائه داد؟
مهم‌ترین مؤلفه‌های معرفت‌شناختی تفکر مارکس چیست؟
چه آموزه‌هایی از اقتصاد مارکس برای دوره معاصر ما اهمیت دارد؟

سرفصل های کارگاه پنجم نظریه انتخاب عادلانه/ دکتر سعیدی

انتخاب درنظام تصمیم‌گیری اقتصادی
انتخاب عقلایی در اقتصاد متعارف
تلقی‌های مختلف از نظریۀ انتخاب عقلانی
تلائم اخلاق و نظریۀ انتخاب اقتصاد
تقدم عدالت
فایده‌گرایی و عدالت
همگرایی عدالت‌پژوهی (مکتب) و معرفت‌شناسی (علم)
انتخاب عادلانه و ملاک آن
حوزه‌های انتخاب عادلانه مبتنی بر نظریه شهید صدر (ره)
تبیین نظریۀ انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی


مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.