گزارش هفته پنجم دوره آموزشی

پنجمین هفته از دوره آموزشی مبانی و مدل های اقتصادی، در روز پنج شنبه 9 آذر 1396، از ساعت 8 در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات مبانی و مدل های اقتصادی بومی برگزار گردید.


1396/9/13
تعداد بازدید:

پنجمین هفته از دوره آموزشی مبانی و مدل های اقتصادی، در روز پنج شنبه 9 آذر 1396، از ساعت 8 در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات مبانی و مدل های اقتصادی بومی برگزار گردید.
سرفصل های ارائه شده هفته پنجم دوره آموزشی موارد زیر است:

جلسه اول فقاهت و کارشناسی، تفکیک یا تلفیق؟ / دکتر سید مهدی زریباف

رویکردها به دین در حوزه اجتماعی
 رویکرد «عدم مغایرت» و اسلام حداقلی
رویکرد«عین مطابقت» و اسلام حداکثری
استفاده از 4 طریق جهت تعیین حوزه فقاهت و کارشناسی:

 •  تبیین و امتثال امر مولی
 •  نظام سازی
 •  انتقال معارف الهیه
 •  قیاس اولویت

نظر/ ذهن: تبیین امر مولی/ حوزه فقاهت
عمل/ عینیت: امتثال امر مولی
حوزه استنباط احکام
حوزه انطباق يا كارشناسی اسلامی

جلسه دوم و سوم جریان‌شناسی اقتصاد اسلامی با تاکید بر رویکردهای روش‌شناختی / دکتر سید عقیل حسینی

تقسیم بندی مکاتب فلسفه علم (تجویزی و توصیفی)
معرفی رویکردهای تجویزی (پوزیتیویسم، نگاتیویسم(ابطال گرایی پوپر)، فرضیه ای – قیاسی)
علم به مثابه ساختار و مجموعه ای از گزاره ها
رویکرد برنامه پژوهشی و رویکرد پارادایم محور
کل نگری و پاردایم محوری و رویکرد سیستمی به علم
روان شناسی گشتالت و چرخش های گشتالتی (پارادایم شیفت)
وضعیت اقتصاد اسلامی بعد از انقلاب اسلامی
رویکرد دکتر درخشان در اقتصاد اسلامی (کل نگری و نگاه سیستمی)
دو تفسیر از جریان اقتصاد اسلامی بعد از انقلاب اسلامی

 •  رویکرد تجویزی تولید علم اسلامی (نگاه پوزیتویستی و تهذیبی)
 •  رویکرد پارادایم محور (اصلی ترین جریان) و تبیین دلالت سلبی و ایجابی آن

لزوم شناخت حدود امکانی خود در نگاه پارادایم محور

جلسه چهارم و پنجم مروری تطبیقی بر مکاتب اقتصاد کلان از موضع استقلال فکری (١) و (2)/ دکتر حسینی دولت آبادی

تبیین اهمیت اقتصاد کلان
تاریخ اقتصاد کلان از 1936
مواجهه جریان های مختلف در اقتصاد کلان
کینز و دخالت دولت و حمله به اقتصاد والراسی
ادوار تجاری در اقتصاد کلان
دیدگاه ها در مورد ابعاد مداخله دولت در اقتصاد و تحولات آن

 • مکتب اقتصاد کلاسیک از ادام اسمیت تا 1936 و انتشار کتاب نظریه عمومی کینر
 • مکتب کینزین ها در دهه 1940 و 1950 میلادی
 • مکتب پول گراها (فریدمن) در دهه 1960 میلادی
 • مکتب کلاسیک ها با شاخه پولی دهه 1970 میلادی
 • مکتب کلاسیک ها با شاخه حقیقی دهه 1970 میلادی
 • مکتب نئوکینزین ها

بحران ها در اقتصاد کلان
ترتیبات پولی و مالی در امریکا بعد از بروز بحران ها
تبیین قانون نظام مالی امریکا

متن و فیلم جلسات دوره، پس از تدوین نهایی در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت. دانشجویان و محققین گرامی برای شرکت در هفته آموزشی ششم و هفتم دوره، می توانند مشخصات خود را به شماره 09104491997 ارسال کنند.
مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.