شروع به کار ، کارگروه برگزاری نمایشگاه جامع علمی اقتصاد مقاومتی


سید محمد نظری | 1396/9/8 | تعداد بازدید: 1189

کارگروه برگزاری نمایشگاه علمی اقتصاد مقاومتی در راستای ترویج اقتصاد مقاومتی و قدم گذاری در مسیر ایجاد شبکه ی جامع علمی اقتصاد مقاومتی آغاز به کار کرد .

مطالب پربازدید
مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی را ببینید یا به فهرست بازگردید.