برنامۀ هفتۀ چهارم


1396/8/30 | تعداد بازدید: 805

هفتۀ چهارم دورۀ آموزشی «مبانی و مدل‌های اقتصادی»‌ در روز پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ در مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی برگزار می‌شود.

مطالب پربازدید
مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی را ببینید یا به فهرست بازگردید.