برنامۀ هفتۀ چهارم

هفتۀ چهارم دورۀ آموزشی «مبانی و مدل‌های اقتصادی»‌ در روز پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ در مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی برگزار می‌شود.

1396/8/30
تعداد بازدید: 312

مطالب پربازدید
مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی را ببینید یا به فهرست بازگردید.