برگزاری چهارمین هفته دوره آموزشی

هفته چهارم اولین دوره آموزشی پیشرفته مبانی و مدل های اقتصادی با حضور اساتید و دانش پژوهان در روز پنجشنبه 2 آذر ماه 1396 در سالن اجتماعات مرکز پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی بومی برگزار گردید.


1396/9/4
تعداد بازدید:
هفته چهارم اولین دوره آموزشی پیشرفته مبانی و مدل های اقتصادی با حضور اساتید و دانش پژوهان در روز پنجشنبه 2 آذر ماه 1396 در سالن اجتماعات مرکز پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی بومی برگزار گردید. 

 در ادامه سرفصل های ارائه شده در 5 جلسه هفته چهارم می آید:

سرفصل های جلسه اول نقد و بررسی علم اقتصاد نئوکلاسیک/ دکتر موحدی بکنظر

اصول اقتصاد کلاسیک و نام گذاری آن
نوآوری های اقتصاد نئوکلاسیک
بزرگان انقلاب مارژینالیستی
مکاتب اقتصاد نئوکلاسیک
مکتب اتریش
مکتب لوزان
مکتب کمبریج

سرفصل های جلسه دوم قدرت انگاره‌ها و تجلی آن در ساخت اجتماعی / دکتر ناسخیان

چیستی انگاره (image)
کاربردهای انگاره در ساحت فردی و جمعی
انگاره و نهادهای اجتماعی
انگاره در ساحت نظریه‌پردازی اقتصادی
تاریخ و سیر تحول مفاهیم اقتصادی
سؤالات کلیدی
انگاره و انگاره عمومی چیست؟
آیا می‌توان ساختارهای جمعی را با نظریه قدرت انگاره توضیح داد؟
نقش انگاره در نظریه‌پردازی چیست؟

سرفصل های جلسه سوم جریان‌شناسی فلسفی علم دینی و اقتصاد اسلامی با تاکید بر سنت فلسفۀ اسلامی / دکتر ناسخیان

فضیلت‌ها و پایه‌های توسعه تمدنی علوم
ویژگی‌های سنت عقلانی – فلسفی ایران
نقش فیلسوفان شیعه ایرانی در سیر تمدنی علم
مدافعان و مخالفان سنت عقلانی
تأثیر سنت عقلانی – فلسفی بر حفظ حقوق مردم و تقویت نهادهای اجتماعی و اقتصادی
توسعه اقتصادی و اجتماعی در سنت فلسفی
سؤالات کلیدی
سنت عقلانی ایران از چه ویژگی‌هایی برخوردار است؟
چرا برای توسعه علمی و عملی اجتماعی و اقتصادی نیازمند این سنت عقلانی هستیم؟
سرفصل های جلسه چهارم روش و ضد روش در اقتصاد / دکتر مقصودی
چیستی روش
ماهیت روش و کدام روش؟
جایگاه روش در اقتصاد
تفاوت ها در حوزه روش
دلایل توجه به روش شناسی
ضد روش و سیر ان در قرن بیستم
نظریه فوکو و کوهن

سرفصل های جلسه پنجم ماهیت نظریه در اقتصاد / دکتر مقصودی

نظریه چیست؟
تعاریف نظریه
خصوصیات نظریه
روش و نظریه در اقتصاد
نظریه استخلاف شهید صدر (ره)
مزج فقاهت و کارشناسی و عدم انفکاک این دو

هفته پنجم دوره آموزشی پیشرفته مبانی و مدل های اقتصادی پنج شنبه 9 آذر برگزار خواهد شد. برای شرکت در دوره می توانید به شماره 09104491997 مشخصات خود را ارسال فرمایید


مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.