برنامۀ هفتۀ ششم دورۀ آموزشی مبانی و مدل‌های اقتصادی

هفتۀ ششم دورۀ آموزشی مبانی و مدل‌های اقتصادی در روز پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ در تالار اجتماعات مرکز تحقیقات مبانی ومدل‌های اقتصادی برگزار می‌شود.

1396/9/21
تعداد بازدید: 377

مطالب پربازدید
مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی را ببینید یا به فهرست بازگردید.