برنامۀ هفتۀ ششم دورۀ آموزشی مبانی و مدل‌های اقتصادی

هفتۀ ششم دورۀ آموزشی مبانی و مدل‌های اقتصادی در روز پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ در تالار اجتماعات مرکز تحقیقات مبانی ومدل‌های اقتصادی برگزار می‌شود.


1396/9/21
تعداد بازدید:

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.