برگزاری هفتۀ اول دورۀ آموزشی مبانی و مدل‌های اقتصادی

اولین هفته از دوره آموزشی مبانی و مدل های اقتصادی در روز پنج شنبه 4 آبان 1396، از ساعت 8 در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات مبانی و مدل های اقتصادی بومی برگزار شد.

1396/8/9
تعداد بازدید:

اولین هفته از دوره آموزشی مبانی و مدل های اقتصادی در روز پنج شنبه 4 آبان 1396، از ساعت 8 در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات مبانی و مدل های اقتصادی بومی برگزار گردید.

جلسۀ اول: اقتصاد اسلامی به‌مثابۀ توازن در معیشت

در نخستین جلسه دکتر سید مهدی زریباف موضوع« اقتصاد اسلامی به‌مثابۀ‌ توازن در معیشت» را تبیین کردند و با بیان تعاریف متعارف علم اقتصاد، تعریف و مفهوم قرآنی اقتصاد، تعریف توازن اقتصادی و ابعاد آن را در اقتصاد اسلامی تبیین کردند.محورهای اصلی این جلسه به شرح زیر بود:

 • مروری بر برخی تعابیر از اقتصاد متعارف
 • واژه‌شناسی «اقتصاد» در قرآن
 • «اقتصاد» در علم لغت
 • جنبه‌های اسلامی «اقتصاد»
 • ارائۀ تعریفی جدید از «علم اقتصاد»

در ادامه هر کلاس، با طرح پرسش و پاسخ استاد و دانش پژوهان فضای گفت و گو شکل گرفت.

جلسۀ دوم: علم اقتصاد و فلسفۀ اخلاق؛ درآمدی بر نظریات اخلاق هنجاری

در جلسۀ دوم دکتر محمدجواد رضایی با موضوع «علم اقتصاد و فلسفۀ اخلاق: درآمدی بر نظریات اخلاق هنجاری» به سرفصل‌های زیر پرداختند:

 • تلقی از اخلاق و اقتصاد (Ethics and Economics)
 • علم اقتصاد و سیاست گذاری اقتصادی
 • اخلاق و فلسفه اخلاق
 • نظریات اخلاق هنجاری
 • نظریات اخلاق هنجاری و سیاست گذاری اقتصادی

جلسۀ سوم: رویکرد بایسته در مواجهه اقتصاد اسلامی با سایر رویکردهای غالب

سومین کلاس توسط دکتر حسین زندی با موضوع «رویکرد بایسته در مواجهه اقتصاد اسلامی با سایر رویکردهای غالب» برگزار گردید که سرفصل های زیر تدریس شد:

 • نفی جهانشمولی در علوم انسانی- اجتماعی
 • دعوای بی ثمر علم و دین، نتیجه بی توجهی به ماهیت علوم جدید.
 • فرض اساسی: معناداری اقتصاد اسلامی و امکان وجودی آن.
 • اقتصاد اسلامی در مواجهه با اقتصاد متعارف به چه نحو باید با آن روبرو شده و تعامل نماید؟
 • دلالت های تمدنی رویکرد مختاررویکردهای مواجهه با اقتصاد متعارف در بین اقتصاددانان مسلمان
 • وجود طیف متنوعی از مواضع در این خصوص:
  • رویکرد انفعالی (تقلیدی)
  • رویکرد تطبیقی
  • رویکردهای تباینی ( دارای رویکردهای مکتب به اقتصاد اسلامی، رویکرد مبنایی، رویکرد انزوائی، رویکرد فقهی رایج)
  • رویکرد حل مسأله
  • رویکرد مختار (ضرورت برخورداری از یک دستگاه تحلیلی مستقل توحیدی در مواجهه با رویکرد متعارف و توان هضم آن در خود.)

جلسۀ چهارم:ضرورت و جایگاه روش‌شناسی در علم اقتصاد

کلاس های بعدازظهر دوره آموزشی با ارائه دکتر علی سعیدی دربارۀ  «ضرورت جایگاه روش‌شناسی در علم اقتصاد»  ادامه یافت و سرفصل های زیر پوشش داده شد:

 • تلقی رایج از روش‌شناسی
 • ضرورت روش‌شناسی
 • مروری تاریخی بر طرح روش‌شناسی در علم اقتصاد
 • بحران روش‌شناسی و بحران عقلانیت
 • مسائل اساسی روش‌شناسی در اقتصاد اسلامی

جلسۀ پنجم: تحلیلی تاریخی بر ماهیت علم اقتصاد

در آخرین جلسه، دکتر علی سعیدی با رویکردی تاریخی‌تحلیلی، ماهیت علم اقتصاد را تشریح کرد. عناوین اصلی بحث ایشان عبارت بود از:

 • جنبش روشنفکری و تکوین علم اقتصادسیاسی
 • آدام اسمیت و تعریف علم اقتصادسیاسی به عنوان علمی کاربردی
 • استوارت میلی و تلقی اخلاقی از  اقتصادسیاسی
 • والراس و اقتصادسیاسی محض
 • مارشال و تبدیل اقتصادسیاسی محض به «علم اقتصاد»
 • نویل کینز و تفکیک علم اقتصاد اثباتی از اقتصاد هنجاری


متن و فیلم جلسات پس از تدوین و ویرایش نهایی در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم برای شرکت در کلاس های دوره آموزشی هفته های آینده می توانند مشخصات خود را به شماره 09104491997 ارسال فرمایند یا جهت ثبت نام به اینجا مراجعه نمایند.

برنامۀ هفتۀ دوم را در اینجا ببینید.

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.