برنامۀ هفتۀ پنجم دورۀ آموزشی مبانی و مدل‌های اقتصادی

هفتۀ پنجم دورۀ آموزشی مبانی و مدل‌های اقتصادی در روز پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ در محل تالار اجتماعات مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی برگزار می‌شود. در این هفته، اساتید دکتر سیدمهدی زریباف، دکتر سیدعقیل حسینی، دکتر مهدی موحدی بک‌نظر و دکتر سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی به ارائۀ مباحث خود می‌پردازند.


1396/9/8
تعداد بازدید:

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.