برنامۀ کلی دورۀ آموزشی «مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی»

برای ملاحظۀ برنامۀ کلی دورۀ آموزشی «مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی» ادامۀ خبر را ببینید. این اطلاعیه هر هفته به‌روزرسانی می‌شود. امکان تغییر و جابه‌جایی در برنامۀ هر هفته وجود دارد. برنامۀ قطعی هر هفته در ابتدای هفته در صفحۀ اصلی سایت بارگزاری می‌شود.


1396/8/9
تعداد بازدید:

برای ثبت‌نام در دوره اینجا کلیک کنید.


مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.