برنامۀ کلی دورۀ آموزشی «مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی»

برای ملاحظۀ برنامۀ کلی دورۀ آموزشی «مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی» ادامۀ خبر را ببینید. این اطلاعیه هر هفته به‌روزرسانی می‌شود. امکان تغییر و جابه‌جایی در برنامۀ هر هفته وجود دارد. برنامۀ قطعی هر هفته در ابتدای هفته در صفحۀ اصلی سایت بارگزاری می‌شود.

1396/8/9
تعداد بازدید: 376

برای ثبت‌نام در دوره اینجا کلیک کنید.


مطالب پربازدید
مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی را ببینید یا به فهرست بازگردید.