برنامۀ هفتۀ هفتم (اختتامیه) دورۀ آموزشی


1396/9/27 | تعداد بازدید: 1034

هفتۀ هفتم و پایانی دورۀ آموزشی مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی روز پنجشنبه ۳۰ آذر ۹۶ در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی با حضور دکتر درخشان برگزار می‌شود.

مطالب پربازدید
مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی را ببینید یا به فهرست بازگردید.