برنامۀ هفتۀ هفتم (اختتامیه) دورۀ آموزشی

هفتۀ هفتم و پایانی دورۀ آموزشی مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی روز پنجشنبه ۳۰ آذر ۹۶ در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی با حضور دکتر درخشان برگزار می‌شود.

1396/9/27
تعداد بازدید: 380

مطالب پربازدید
مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی را ببینید یا به فهرست بازگردید.