برنامۀ هفتۀ هفتم (اختتامیه) دورۀ آموزشی

هفتۀ هفتم و پایانی دورۀ آموزشی مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی روز پنجشنبه ۳۰ آذر ۹۶ در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی با حضور دکتر درخشان برگزار می‌شود.


1396/9/27
تعداد بازدید:

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.