• http://econstudies.qasd.ir/articles/443#start
  • http://econstudies.qasd.ir/articles/392#start
  • http://econstudies.qasd.ir/articles/394#start
  • http://econstudies.qasd.ir/articles/395#start
مؤسسۀ پژوهشی مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده و هم‌اکنون دارای دو گروه «مبانی و اندیشه اقتصاد اسلامی» و «مدل‌های بومی و اقتصاد ایران» است. ایدۀ اصلی این مرکز، تولید فکر و نظریه‌پردازی با رویکرد مبنایی و از موضع استقلال فکری برای حل مشکلات اقتصادی کشور است.
سرفصل‌ها و برنامه‌های دورۀ اول آموزشی «مبانی و مدل‌های اقتصادی»
گزارش برگزاری دورۀ اول آموزشی «مبانی و مدل‌های اقتصادی» در پاییز ۱۳۹۶ ادامه دارد
گزارش برگزاری سومین هفته دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی
سومین هفته نظام حکمرانی پولی و بانکی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سلسله مباحث دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی روز پنج شنبه 10 اسفند ماه 1396 در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات مبانی و مدل های اقتصادی برگزار گردید. ادامه دارد
گزارش برگزاری دومین هفته دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی
دومین هفته دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی روز پنج شنبه 3 اسفند ماه 1396 در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات مبانی و مدل های اقتصادی بومی در دو کارگاه علمی صبح و عصر برگزار گردید ادامه دارد
گزارش افتتاحیه و برگزاری اولین هفته دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی
گزارش افتتاحیه و برگزاری اولین هفته دومین دوره آموزشی پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی ادامه دارد
بیشتر ببینید...

مطالب پربازدید
مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی را ببینید یا به فهرست بازگردید.